Quảng Ninh có công trình đầu tiên được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Theo Quyết định của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 75 tác giả, đồng tác giả có công trình/cụm công trình đặc biệt xuất sắc về khoa học công nghệ góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Quảng Ninh có một công trình được trao tặng giải thưởng. 

Ông Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ nhiệm đề tài giới thiệu mẫu đất sau khi nghiền khô siêu mịn.

Đó là công trình “Nghiên cứu công nghệ nghiền khô siêu mịn, nâng cao mức độ tự động hóa và hiệu quả sử dụng nhiệt trong sản xuất ngói cao cấp” do ông Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Gốm Đất Việt làm chủ nhiệm. Ðồng tác giả công trình là các ông: Nguyễn Quang Toàn, Ðồng Ðức Cương, Lương Quang Phú, Nguyễn Duy Tấn, Ðỗ Ngọc Hà, Nguyễn Văn Yên, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Ðại Binh, Vũ Lương Hưng và Nguyễn Văn Thành.

Theo đánh giá, công trình của Gốm Đất Việt, công trình đã đem lại nhiều hiệu quả kinh tế, xã hội cao và lợi nhuận lớn trong sản xuất hàng hoá ở quy mô công nghiệp. Đặc biệt, công trình có hiệu quả tích cực trong bảo vệ môi trường, giảm đến mức tối đa nước thải, bụi thải, khí thải, hướng tới vòng tuần hoàn trong sản xuất khi tái sử dụng chất thải rắn phát sinh từ sản xuất và phế thải trong sản xuất của các ngành công nghiệp khác.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh có một công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, giải thưởng danh giá nhất của Nhà nước dành cho các nghiên cứu, phát minh mới hoặc thành tựu khoa học xuất sắc. Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 23/11 tại Thủ đô Hà Nội. 

Theo Quảng Ninh điện tử