Giới thiệu về Hiệp hội

Giới thiệu về Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Quảng Ninh

Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Quảng Ninh được thành lập năm 2012, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại diện cho các doanh nghiệp đa thành phần kinh tế và đa ngành nghề đang hoạt động trên địa bàn thành phố, là “cầu nối” đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên trong các quan hệ kinh tế - xã hội với các tổ chức trong và ngoài nước, là đầu mối làm cầu nối trong mối quan hệ giữa các Hội viên với các cơ quan Đảng, Chính quyền, các cơ quan hữu quan, nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khuôn khổ Pháp luật quy định.

Hiện nay toàn hệ thống Hiệp hội có 18 tổ chức Hội thành viên tập thể với hơn 10.000 doanh nghiệp hội viên. Với phương châm hoạt động “Vì quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp - Vì lợi ích của quốc gia – Vì uy tín đối với quốc tế - Vì xã hội và cộng đồng” khẩu hiệu hành động: "Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển" Hiệp hội ngày càng được sự quan tâm, tín nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp.

Chức năng và nhiệm vụ:

  • Tập hợp ý kiến và các vấn đề doanh nghiệp quan tâm để đề xuất với Chính quyền nhằm xây dựng các chính sách có hiệu quả nhất, tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hội viên phát huy khả năng cạnh tranh, tồn tại và phát triển trong tình hình kinh tế mới;
     
  • Tổ chức thực hiện liên kết và hỗ trợ giữa các hội viên để thỏa thuận điều hòa giá cả, chất lượng sản phẩm và phân công thị trường; là tổ chức trung gian nghiên cứu khảo sát, điều tra thị trường, giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm và phát triển thị trường;
     
  • Cung cấp thông tin, dịch vụ, tư vấn cho doanh nghiệp về các lĩnh vực kinh tế, các tiến bộ kỹ thuật; huấn luyện kỹ năng quản trị doanh nghiệp để nâng cao trình độ cán bộ quản lý của doanh nghiệp;
     
  • Hoạt động dựa trên cơ sở điều lệ được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, HHDN Tỉnh Quảng Ninh có mối quan hệ tích cực với các Hiệp hội, đơn vị, cơ quan Trung ương, địa phương và tổ chức khác để hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam.

 

Các hoạt động chính:

Đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương chính sách Pháp luật: thường xuyên thảo luận với các doanh nghiệp hội viên, nắm bắt những vấn đề khó khăn trong sản xuất kinh doanh, kết hợp với ý kiến của các Chuyên gia để phản ánh đến Chính quyền và các cơ quan chức năng tìm giải pháp tháo gỡ và có chính sách hiệu quả tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và cạnh tranh.

Tìm kiếm, phát triển thị trường và hoạt động thương mại: tổ chức Hội chợ, triển lãm, trưng bày sản phẩm; tổ chức gặp gỡ giữa người bán, người mua và tích cực tham gia với tư cách đại biểu thương mại tại các hội chợ trong nước và ngoài nước, nhằm xúc tiến thương mại tại các hội chợ trong và ngoài nước, nhằm xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu và cung cấp thông tin về thị trường tiềm năng, hoặc để trao đổi thầu phụ.

Huấn luyện đào tạo: Đào tạo kỹ năng quản trị Doanh nghiệp, kỹ thuật để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý và tay nghề của công nhân. Xây dựng chuẩn hóa giáo trình đào tạo phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Tư vấn: kết nối chuyên gia tư vấn trong nhiều lĩnh vực như: luật pháp, thuế, tài chính, kỹ thuật, lao động, môi trường và hướng dẫn các tiêu chuẩn Quốc tế về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh.

Thông tin và liên kết:

Thường xuyên cung cấp văn bản pháp luật: tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa các Hội ngành nghề, Câu lạc bộ Doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp xúc thương mại điện tử và Website; xuất bản báo tuần để cung cấp các thông tin cần thiết cho sự phát triển của Doanh nghiệp như tài chính, thuế, thương mại, chủ trương chính sách của Chính phủ; xây dựng các dữ liệu về hội viên, xuất bản kỷ yếu và các ấn phẩm liên quan.

Hướng dẫn Doanh nghiệp vay ngắn hạn và hỗ trợ Doanh nghiệp thông qua Quỹ hỗ trợ tương hỗ; kêu gọi sự hợp tác tài chính nhằm thực hiện những dự án mà từng doanh nghiệp khó thực hiện nổi. (Hiệp Hội Doanh Nghiệp tỉnh Quảng Ninh).