Tập 12. Doanh nghiệp vượt khó

Cộng đồng Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã và đang phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều các thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra. 

Cùng bản lĩnh và sự trí tuệ, các doanh nghiệp tại Quảng Ninh đã cố gắng vượt qua mọi gian nan, ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.