A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đạo đức doanh nhân trong thời kì mới

Ngày 10/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trong đó có nhấn mạnh việc: "Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

DOANH NHÂN đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội về những điểm nhấn của Nghị quyết này.

- Tinh thần Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị với nội dung “xây dựng đạo đức và văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc” được ông cảm nhận ra sao, thưa ông?

Tôi cho rằng, xây dựng đạo đức và văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc là một thông điệp quan trọng của Đảng ta. Đạo đức, văn hóa kinh doanh là một bộ phận của đạo đức, văn hóa xã hội. Khi đạo đức, văn hóa kinh doanh chuẩn mực sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến các lĩnh vực khác trong xã hội.

Xây dựng văn hóa kinh doanh ngày càng trở thành một xu thế tất yếu, khách quan trong xã hội hiện đại, góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững đất nước.
Phát huy tinh thần dân tộc và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc trong xây dựng văn hóa kinh doanh có ý nghĩa quan trọng. Tinh thần dân tộc có thể giúp gắn kết và đoàn kết người dân trong việc đóng góp vào sự phát triển của quốc gia, tạo ra một tương tác tích cực giữa các tầng lớp và giai cấp trong xã hội và kích thích sự đoàn kết quốc gia.

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc lại là nguồn động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ, tạo ra một mục tiêu chung cho xã hội và doanh nghiệp, tạo động lực để vượt qua khó khăn và thách thức. Bên cạnh đó, tinh thần dân tộc có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển văn hóa truyền thống và giá trị đặc trưng của dân tộc, giúp duy trì sự đa dạng và độc đáo trong văn hóa kinh doanh.

- Vậy làm thế nào để khuyến khích doanh nhân tham gia vào lan toả đạo đức doanh nhân và giá trị văn hoá trong cộng đồng và xã hội, thưa ông?

Theo tôi, để khuyến khích doanh nhân tham gia vào việc lan toả đạo đức doanh nhân và giá trị văn hóa trong cộng đồng và xã hội cần phải thực hiện một số nội dung:

Thứ nhất, Nhà nước có thể đưa ra các chính sách và sáng kiến khuyến khích doanh nhân tham gia vào các hoạt động có lợi cho xã hội và đạo đức doanh nhân. Khuyến khích doanh nhân tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh có giá trị xã hội, nơi họ có thể thực hiện lợi ích kinh tế và đồng thời đóng góp vào cộng đồng.

Thứ hai, xã hội cần xây dựng những đại diện điển hình, ở đó, chúng ta cần có những doanh nhân làm gương, thể hiện hình ảnh tiêu biểu về đạo đức trong kinh doanh: hành động đúng đạo đức, minh bạch và bền vững trong hoạt động kinh doanh của họ, từ cách quản lý doanh nghiệp cho đến quan hệ với nhân viên, đối tác và khách hàng.

Thứ ba, cung cấp chương trình giáo dục và đào tạo về đạo đức kinh doanh và giá trị văn hóa cho doanh nhân để giúp họ hiểu rõ hơn về vai trò của đạo đức trong kinh doanh và cách thực hiện trong thực tế.

Thứ tư, khuyến khích doanh nhân tham gia vào các hoạt động xã hội và cộng đồng như các dự án từ thiện, hỗ trợ cho các tổ chức xã hội, và tham gia vào các sáng kiến có lợi cho xã hội.

Về phía doanh nhân, họ cũng nên xây dựng mối quan hệ gắn kết với cộng đồng địa phương để giúp họ hiểu rõ hơn về những vấn đề và nhu cầu của cộng đồng và làm việc để giải quyết những thách thức này; Hỗ trợ các dự án và sáng kiến đổi mới xã hội. Doanh nhân có thể đóng góp ý tưởng, tài chính và tài năng để giúp giải quyết các vấn đề xã hội quan trọng; Hợp tác với các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận để thúc đẩy giá trị văn hóa và đạo đức trong cộng đồng để kết nối doanh nhân với các dự án và sự kiện liên quan đến mục tiêu xã hội.

- Theo quan điểm của ông, việc lan toả đạo đức doanh nhân sẽ tác động thế nào đến tình hình kinh tế và xã hội của Việt Nam?

Lan toả đạo đức doanh nhân có thể tác động tích cực đến cả tình hình kinh tế và xã hội của đất nước ta. Đầu tiên là tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng. Khi doanh nhân tuân thủ đạo đức trong hoạt động kinh doanh, họ giúp xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, giảm nguy cơ tham nhũng và tạo ra cơ hội công bằng cho tất cả doanh nghiệp.

Thứ hai là tạo niềm tin từ phía người tiêu dùng và đối tác. Đạo đức doanh nhân xây dựng niềm tin từ phía khách hàng và đối tác, làm cho họ có động lực hợp tác và tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp.

Thứ ba là nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Đạo đức doanh nhân thường tập trung vào việc sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ có chất lượng. Điều này có thể cải thiện cạnh tranh và tạo ra giá trị cho khách hàng.

Thứ tư là đóng góp vào sự phát triển xã hội. Lan toả đạo đức doanh nhân có thể tạo ra giá trị xã hội, từ việc tạo ra việc làm đến việc đầu tư vào các dự án xã hội và từ thiện, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và giảm đói nghèo.

Thứ năm là tạo môi trường làm việc tích cực. Doanh nhân có đạo đức thường tạo môi trường làm việc tích cực, giúp đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả hơn và có động lực, dẫn đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững.

Thứ sáu, đạo đức doanh nhân giúp nâng cao hình ảnh quốc gia trên rường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và hợp tác quốc tế.

Trân trọng cảm ơn ông!

Theo diendandoanhnghiep.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết