Cẩm Phả: Phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2020

Sáng 7/4, TP Cẩm Phả tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2020, gặp mặt doanh nghiệp và ký kết chương trình phối hợp năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, bằng sự kiên trì, quyết liệt ở mức cao nhất, TP Cẩm Phả đã vươn lên vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng DDCI tỉnh Quảng Ninh dành cho khối địa phương với 72,10 điểm, tăng 8,93 điểm và tăng 6 bậc so với năm 2019.

Để đạt được kết quả đó, thành phố đã nghiêm túc nhìn nhận, khắc phục kịp thời những hạn chế của năm 2019; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp năm 2020. Thành phố cũng phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Cẩm Phả tổ chức tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, duy trì và triển khai vận hành có hiệu quả trang Fanpape: “DDCI Cam Pha” để tiếp nhận thông tin đánh giá ý kiến xã hội thông qua cơ sở dữ liệu trực tuyến trên địa bàn nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp.

UBND thành phố - Hiệp hội doanh nghiệp thành phố ký kết chương trình phối hợp năm 2021
UBND thành phố - Hiệp hội doanh nghiệp thành phố ký kết
chương trình phối hợp năm 2021.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ được giao; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền phục vụ, cải thiện các chỉ số về “Chi phí thời gian” và “Hỗ trợ doanh nghiệp” từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính và đầu tư dự án trên địa bàn.

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh đã tạo ra nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội của Cẩm Phả một cách bền vững.

UBND thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh DDCI của thành phố năm 2020
UBND thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh DDCI của thành phố năm 2020.

Để duy trì vị trí xếp hạng và nâng cao mức độ cải thiện điểm số đối với các chỉ số thành phần trong bộ chỉ số DDCI năm 2021 và những năm tiếp theo, TP Cẩm Phả tiếp tục nâng cao nhận thức và tạo sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để nỗ lực, quyết liệt triển khai công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố; rà soát, đơn giản hoá và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tạo sự hài lòng tốt nhất cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC trên địa bàn.

Nhân dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng 26 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh DDCI của thành phố năm 2020.

Theo Bảo Long (Trung tâm TT - VH Cẩm Phả)