1. Đối tượng được xem xét công nhận là Hội viên của Hiệp hội gồm:

- Hội viên chính thức: Doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức sản xuất kinh doanh Việt Nam đang hoạt động kinh doanh có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tán thành điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội, có đơn xin gia nhập và được Ban thường vụ đồng ý sẽ trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

- Hội viên liên kết:  Doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có trụ sở chính tại Quảng Ninh, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tán thành điều lệ Hiệp hội, có đơn xin gia nhập và được Ban thường vụ đồng ý thì được Hiệp hội công nhận là hội viên liên kết.

- Hội viên danh dự:Công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện hoặc không đủ têu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội nhưng có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hiệp hội, có đơn xin gia nhập Hiệp hội, được ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, kết nạp thành hội viên danh dự.

 

2. Thủ tục đăng ký làm hội viên Hiệp hội bao gồm:

- Đơn xin gia nhập Hiệp hội (Theo mẫu)Đơn xin gia nhập Hiệp hội DN tỉnh.docx

-Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 

-Tài liệu giới thiệu về tổ chức, doanh nghiệp, trích yếu về cá nhân

3. Theo qui định của Hiệp hộimức phí gia nhập Hiệp hội và Hội phí hàng năm như sau:

- Phí gia nhập Hiệp hội: Miễn phí

- Hội phí hàng năm:

+ Doanh thu dưới 10 tỷ đồng: Mức thu 2 triệu đồng/năm

+ Doanh thu từ 10 tỷ đồng - dưới 50 tỷ đồng: Mức thu 3 triệu đồng/năm

+ Doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên: Mức thu 5 triệu đồng/năm

+ Cá nhân: 500.000 đồng Việt Nam/năm

- Các đơn vị chuyển phí gia nhập Hiệp hội và Hội phí hàng năm vào Tài khoản của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh theo địa chỉ sau:

+ Tại Ngân hàng TMCP Techcombank – Chi nhánh Quảng Ninh

+ Số tài khoản: 19029193866688 

- Sau khi Văn phòng Hiệp hội nhận được phí và Hội phí của các Hội viên, Văn phòng Hiệp hội sẽ thông báo để từng Hội viên biết.

 

4. Sau 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hiệp hội sẽ có Quyết định của Chủ tịch về việc công nhận là Hội viên của Hiệp hội Doanh Nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

 

5. Tất cả các Hội viên của Hiệp hội  được hưởng các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo Điều lệ cũng được :

- Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật

- Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức, nhận được giúp đỡ khi gặp rủi ro.

- Đươc tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

- Được tham gia các chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, đào tạo khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề theo chương trình của Trung ương và Địa phương.

- Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.

- Được giới thiệu hội viên mới

- Được cấp thẻ hội viên

- Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên

- Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, bầu cử Ban lãnh đạo Hiệp hội.

 

6. Mọi vấn đề cần trao đổi xin vui lòng liên hệ về:

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà Liên Cơ quan số 4 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 02033.618.377       Email: Hiephoidnqn@gmail.com

 

 

Văn phòng hiệp hội