Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh rà soát, đánh giá các chỉ số PCI được giao chủ trì và phương hướng cải thiện những tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 8/9/2020, đồng chí Nguyễn Hữu Đuyến Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Thông báo số 141/TB-UBND, ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Sơ kết công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 nhằm cải thiện 03 chỉ số Gia nhập thị trường, Cạnh tranh bình đẳng và Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và cán bộ theo dõi trực tiếp chỉ số PCI của các sở, ban, ngành chủ trì các chỉ số thành phần. Đại điện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, ông Lê Như Thiều, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội tham dự.

Được UBND tỉnh giao là đầu mối chủ trì 03 chỉ số: Chỉ số Gia nhập thị trường, chỉ số Cạnh tranh bình đằng và chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo chung về kết quả các chỉ số, chỉ số thành phần PCI do Sở là đầu mối, cụ thể: Về tổng quan, có 02 chỉ số tăng điểm, 01 chỉ số giảm điểm và cả 03 chỉ số đều không đạt được mục tiêu đề ra, tuy nhiên vẫn đảm bảo được vị trí số 01 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (PCI) của toàn tỉnh do tình hình chung các tỉnh trên cả nước đều giảm.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị cũng báo cáo về các chỉ số thành phần do đơn vị mình chủ trì nằm trong 03 chỉ số, đồng thời đánh giá kết quả đạt được, nguyên nhân, đưa ra giải pháp cải thiện các chỉ số trong những tháng cuối năm 2020.

Kết thúc buổi làm việc, trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, để cộng đồng doanh nghiệp cảm nhận được những nỗ lực, cố gắng của cơ quan nhà nước trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành chủ trì các chỉ số thành phần tăng cường các hoạt động tương tác, đối thoại với doanh nghiệp, đặc biệt là thông qua các phiên cà phê doanh nhân, tạo niềm tin đối với doanh nghiệp. Trong quá trình cải thiện các chỉ số thành phần cần có những sáng tạo, phương pháp, mô hình đổi mới. Các đơn vị cần đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các văn bản chỉ đạo của tỉnh để các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời. Quán triệt cán bộ của đơn vị mình về thái độ làm việc, giao tiếp với các doanh nghiệp đúng chuẩn mực, văn minh, lịch sự.

Thanh Tâm