Công ty Cổ phần công nghiệp Tân Tiến

Công ty Cổ phần công nghiệp Tân Tiến

Địa chỉ: SN 507,Tổ 3, khu 9A, phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh