Quảng Ninh: 1 công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Tối ngày 23/11, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6. Quảng Ninh vinh dự có 1 công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Gốm Đất Việt, Chủ nhiệm công trình. Ảnh do Công ty CP Gốm Đất Việt cung cấp.

Đây là giải thưởng cao quý nhất được Nhà nước ghi nhận, tôn vinh, trao tặng các nhà khoa học, tác giả, đồng tác giả của các công trình đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân; góp phần quan trọng, thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,  khoa học - công nghệ của đất nước.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được triển khai từ năm 1996, cho đến nay đã có 6 đợt xét tặng. Đợt này có 29 công trình, trong đó 12 công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 17 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước. Những công trình này là kết quả dày công nghiên cứu với sự tâm huyết cống hiến trí tuệ, tài năng của 281 tác giả, đồng tác giả.

Trong số 12 công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, có công trình “Nghiên cứu công nghệ nghiền khô siêu mịn, nâng cao mức độ tự động hóa và hiệu quả sử dụng nhiệt trong sản xuất ngói cao cấp” do ông Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổ hợp Công ty CP Gốm Đất Việt, làm chủ nhiệm. Ðồng tác giả công trình là các ông: Nguyễn Quang Toàn, Ðồng Ðức Cương, Lương Quang Phú, Nguyễn Duy Tấn, Ðỗ Ngọc Hà, Nguyễn Văn Yên, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Ðại Binh, Vũ Lương Hưng và Nguyễn Văn Thành. Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh có một công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ.

Nguồn: Báo Quảng Ninh điện tử