HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM (Vietnam Security Summit 2022)

Dưới sự bảo trợ của Bộ thông tin và Truyền thông, Cục An toàn thông tin phối hợp với Tập đoàn IEC tổ chức Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng Việt Nam (Vietnam Security Summit 2022) với chủ đề: "An toàn thông tin cho nền tảng số quốc gia: Kiến tạo tương lai số bền vững" vào ngày 23 tháng 6 năm 2022 tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội.