A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH THÀNH LẬP “HỘI KẾT NỐI SẢN PHẨM QUẢNG NINH”

Để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh trong việc tăng cường giao lưu, kết nối và mở rộng mạng lưới kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong Hiệp hội, để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đối tác tiềm năng và khách hàng mới cùng chia sẻ nguồn lực, công nghệ và hợp tác trong các dự án chung… qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh lành mạnh, tạo ra công ăn việc làm cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của kinh tế địa phương.

          Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và đánh giá khảo sát trong cộng đồng doanh nghiệp tỉnh. Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp đã báo cáo Thường trực, BCH Hiệp hội và công khai trên cộng đồng doanh nghiệp tỉnh kết quả công tác khảo sát, nắm tình hình và báo cáo khả thi việc thành lập “Hội Kết nối sản phẩm Quảng Ninh”. Ngày 01/11/2023, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã ký Quyết định số 38/QĐ-HHDN “Về việc thành lập Hội Kết nối sản phẩm Quảng Ninh”, trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

Thường trực HHDN tỉnh cho ý kiến về việc thành lập "Hội Kết nối sản phẩm Quảng Ninh"

 

HỘI “KẾT NỐI SẢN PHẨM QUẢNG NINH” có mục đích, ý nghĩa: 

- Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động từ năm 2009 và phong trào “Doanh nghiệp Quảng Ninh ưu tiên dùng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của nhau” do Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh khởi xướng và phát động năm 2023;

- Để giao lưu, gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm. Giúp cho các doanh nghiệp mở rộng kiến thức, hiểu biết về các thị trường và ngành nghề liên quan, và tạo ra cơ hội học hỏi từ những thành công và thất bại của nhau;

- Tạo cơ hội kết nối và mở rộng mạng lưới kinh doanh của các doanh nghiệp trong Hiệp hội. Giúp mở rộng mạng lưới kinh doanh của từng doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đối tác tiềm năng và khách hàng mới;

- Là điều kiện để các doanh nghiệp trong Hiệp hội tìm kiếm và tạo ra mối quan hệ đối tác, có thể tìm kiếm đối tác mở rộng quy mô hoặc khả năng sản xuất, chia sẻ nguồn lực, công nghệ, hoặc hợp tác trong các dự án chung. Mục tiêu là tạo ra các liên kết và đối tác có lợi cho các doanh nghiệp trong Hiệp hội;

- Qua các buổi sinh hoạt, giao lưu sẽ tìm ra phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo cơ hội hợp tác, chia sẻ nguồn lực và công nghệ, qua đó có thể đóng góp vào việc nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh, tạo ra công ăn việc làm cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của kinh tế địa phương;

- Mỗi buổi giao lưu cũng là dịp để cung cấp thông tin mới nhất về các quy định chính sách mới của Nhà nước, về thị trường, công nghệ và các cơ hội kinh doanh đến các doanh nghiệp trong Hiệp hội. Ngoài ra, HHDN tỉnh có thể trực tiếp hoặc mời các chuyên gia, diễn giả và nhà tư vấn để cung cấp tư vấn, hỗ trợ và trả lời các câu hỏi từ các doanh nghiệp, Hội viên;

- Các doanh nghiệp Hội viên có trách nhiệm tìm đối tác, khách hàng để giới thiệu cho các doanh nghiệp trong Hội; doanh nghiệp Hội viên có trách nhiệm báo cáo công khai phần doanh thu của doanh nghiệp đối với những hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ do Hội viên trong Hội giới thiệu;

- Phấn đấu mỗi Hội viên trong Hội là một nhân viên Marketing; là nhân viên tư vấn, môi giới bán hàng và sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Hội viên khác.

- Hoạt động trên tinh thần tự nguyện.

Ông Phạm Văn Thể - Chủ tịch HHDN tỉnh báo cáo BCH về việc thành lập Hội Kết nối sản phẩm Quảng Ninh

 

Chỉ định Ban chấp hành (BCH) gồm 09 Ủy viên: 01 Chủ tịch; 04 Phó Chủ tịch và 04 Ủy viên

(1) Chủ tịch: ông Lương Nguyên Thán

(2) Phó Chủ tịch Thường trực: ông Trịnh Văn Đông

(3) Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Trang

(4) Phó Chủ tịch: ông Vũ Đình Phan

(5) Phó Chủ tịch: bà Lê Thị Thêm

(6) Ủy viên: ông Lương Thế Lợi

(7) Ủy viên: ông Hoàng Tiến Lợi

(8) Ủy viên: bà Lý Thị Thu Hiền

(9) Ủy viên: ông Đặng Minh Lợi

Ông Lương Nguyên Thán - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật và Hỗ trợ doanh nghiệp - thuộc HHDN tỉnh được chỉ định làm Chủ tịch "Hội Kết nối sản phẩm Quảng Ninh"

 

Trách nhiệm, quyền lợi của Hội viên

Trách nhiệm của Hội viên

- Tham gia đầy đủ, đúng giờ mọi hoạt động hội họp, sinh hoạt, hội thảo, khóa học, hoạt động xã hội và các chương trình khác…mà Hội tổ chức. Tích cực tham gia ý kiến xây dựng Hội, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các thành viên khác trong Hội nhằm tạo ra một môi trường học hỏi và phát triển chung;

- Hội viên có trách nhiệm tham gia vào quá trình bàn bạc, ra quyết định của Hội, bao gồm việc bầu chọn lãnh đạo; đề xuất chương trình, chính sách nhằm đổi mới, hiệu quả hoạt động của Hội;

- Có trách nhiệm tìm đối tác, khách hàng để giới thiệu cho các doanh nghiệp trong Hội; nếu 6 tháng liên tiếp không giới thiệu được đối tác, khách hàng cho Hội viên trong Hội thì phải tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ 500.000 đồng; Nếu 01 năm không giới thiệu được đối tác, khách hàng cho Hội viên thì xem xét trách nhiệm của Hội viên;

- Hội viên có trách nhiệm báo cáo công khai phần doanh thu hàng tháng của doanh nghiệp đối với những giao dịch thành công khi được Hội viên trong Hội giới thiệu cho nhau và những giao dịch mà Hội viên giới thiệu cho doanh nghiệp ngoài Hội để làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội viên và thực hiện việc trích nộp xây dựng quỹ Hội từ 0,5%;

- Có trách nhiệm đóng phí hội viên (Hội phí) đầy đủ, đúng kỳ hạn;  

- Tự nguyện xin ra Hội nếu thấy không phù hợp.

Ông Phạm Văn Thể - Chủ tịch HHDN tỉnh nghe báo cáo về công tác triển khai thành lập Hội 

Quyền lợi của Hội viên

- Được Hội và Hội viên trao cơ hội kinh doanh, tiếp cận thị trường thông qua việc giới thiệu bạn hàng, giới thiệu khách hàng mới và được kết nối với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành hoặc lĩnh vực liên quan, giúp Hội viên mở rộng mạng lưới kinh doanh và tìm kiếm cơ hội hợp tác;

- Được ưu đãi và giảm giá từ 2 – 5% (tùy sản phẩm) khi dùng Thẻ Hội viên trong việc sử dụng hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ của Hội viên, điều này giúp doanh nghiệp Hội viên tiết kiệm chi phí và tăng cường lợi nhuận;

- Được tư vấn, hỗ trợ về thị trường, pháp luật có liên quan và đảm bảo chất lượng hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ khi giao dịch giữa các Hội viên trong Hội;

- Được tập huấn, đào tạo thông qua các chuyên gia hoặc Hội viên có chuyên môn sâu để nâng cao kỹ năng và kiến thức của doanh nghiệp Hội viên. Hội giúp doanh nghiệp Hội viên có thể tiếp cận các cơ hội quảng cáo và tiếp thị để tạo thương hiệu và tăng cường nhận diện thương hiệu;

- Được hỗ trợ trong các vấn đề pháp lý hoặc tranh chấp liên quan đến kinh doanh của Hội viên; được tham gia vào các sự kiện, hội thảo, buổi họp chuyên đề do Hội và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức, giúp mở rộng kiến thức và kết nối doanh nghiệp;

- Được hỗ trợ xúc tiến và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

BCH Hội Kết nối sản phẩm Quảng Ninh tổ chức kỳ họp thứ Nhất

Thời gian hội họp và sinh hoạt

- Ban Chấp hành sinh hoạt định kỳ 1 tháng/lần vào trước ngày 13 hàng tháng. Chủ tịch Hội có trách nhiệm chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Ban chấp hành, giao cho các Ủy viên BCH có trách nhiệm báo cáo từng nội dung được phân công phụ trách;

- Ban chấp hành có trách nhiệm hội ý chuẩn bị nội dung cho kỳ họp toàn thể;

- Địa điểm họp do Ban chấp hành quyết định;

- Ban chấp hành lập nhóm Zalo để chia sẻ thông tin và liên kết Hội viên;  

- Toàn thể Hội định kỳ sinh hoạt 1 quý /lần (lấy ngày 13 tháng cuối quý). Nếu ngày 13 tháng cuối quý trùng vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ theo quy định thì sẽ sinh hoạt vào ngày làm việc kế tiếp;

- Chi hội sinh hoạt 1 tháng/lần;

- Các Chi hội cũng lập Nhóm zalo để chia sẻ thông tin và liên kết Hội viên.

Một buổi sinh hoạt của Hội viên Chi hội miền Tây tại Trường Cao đẳng nghề Xây dựng - Bộ Xây dựng

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết