Câu hỏi:
Đơn xin đăng ký tham gia hiệp hội
Nội dung:
Công ty tôi muốn tham gia Hiệp hội . Anh chị cho chúng tôi xin hướng dẫn hoặc mẫu đơn đăng ký
Người gửi: Khách
Địa chỉ: - - -
Trả lời:
  • Quý đơn vị thực hiện theo hướng dẫn

    18/04/2023  |  Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã phản hồi