Tập 9. Lan tỏa chính sách kích cầu du lịch tới Doanh nghiệp

Quảng Ninh đang nỗ lực vực dậy ngành du lịch, đặc biệt là du lịch nội địa thông qua các gói kích cầu với hàng loạt các chính sách ưu đãi.

Với sự nỗ lực không ngừng của Tỉnh cùng sự đồng hành của cộng đồng Doanh nghiệp, ngành du lịch được hy vọng sẽ có những khởi sắc và góp phần quan trọng trong việc tăng trưởng kinh tế - xã hội của Tỉnh.