Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 15. Ngày 13/9/2022

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH

LẦN THỨ 15, NHIỆM KỲ 2017-2022

 

Ngày 13/9/2022, tại thành phố Hạ Long, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kỳ họp lần thứ 15 Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng), dưới sự Chủ trì của ông Phạm Văn Thể - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp  tỉnh Quảng Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ II. Hội nghị đã bàn bạc, cho ý kiến và quyết định những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội III – Nhiệm kỳ 2022 – 2027 về số lượng Đại biểu, khách mời của Đại hội; về công tác Thi đua – Khen thưởng; công tác tuyên truyền; công tác tài chính; phân công tham luận tại Đại hội; chương trình Đại hội... Đặc biệt về công tác nhân sự, Thường trực và Ban thường vụ Hiệp hội đã tổ chức nhiều cuộc họp để rà soát, giới thiệu lập danh sách để trình Hội nghị Ban chấp hành tiếp tục cho ý kiến và giới thiệu bổ sung những cá nhân có uy tín, trách nhiệm, có khả năng tập hợp, đoàn kết hội viên, có khả năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp đại diện đầy đủ cho các Hiệp hội, Hội, Câu lạc bộ, ngành nghề trong tỉnh.

Với tinh thần Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - hội nhập và phát triển, Đại hội lần thứ III Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ là sự kiện chính trị, ngày hội của doanh nghiệp, doanh nhân và lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân lao động trong toàn tỉnh.

 

 

Lương Nguyên Thán