A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIV: Thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ, Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thông qua 9 nghị quyết quan trọng với sự thống nhất cao của các đại biểu HĐND tỉnh.

Với tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, từ các báo cáo, tờ trình, báo cáo giải trình của các cơ quan chức năng… đại biểu HĐND tỉnh đã nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, thảo luận thẳng thắn, ngắn gọn, có trọng tâm, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào các quyết sách tại kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp đã điều hành thông qua 9 nghị quyết với sự thống nhất cao của đại biểu HĐND tỉnh dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Trong đó có những nội dung cấp thiết, trực tiếp liên quan đến an sinh xã hội, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh đã đề ra.

Kỳ họp cũng đã bầu đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hạ Long, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thông qua 9 nghị quyết với sự đồng thuận cao của các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Đây đều là những vấn đề cấp thiết, trực tiếp liên quan đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo.

Các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 13

(1) Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và một số nội dung thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách (đã gộp cả Nghị quyết về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023).

(2) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 333 Quảng Ninh.

(3) Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

(4) Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023.

(5) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 1, năm 2023; Điều chỉnh tên dự án, diện tích dự án, diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với một số dự án, công trình.

(6) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 225/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

(7) Nghị quyết Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.

(8) Nghị quyết quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025.

(9) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quangninh.gov.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết