Tài liệu hướng dẫn sử dụng " Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan qua phần mềm khai báo hải quan VNACCS/VCIS"

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đối tác Hải quan - Doanh nghiệp; Góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Tăng cường sự phối hợp giám sát, đánh giá của cộng đồng Doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của đội ngũ CBCC hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ; Từ tháng 5 năm 2021, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ đưa vào vận hành và khai thác “Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong quá trình giải quyết thủ tục”

Cách thức đánh giá:

Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan đối với từng lô hàng, doanh nghiệp thực hiện đánh giá mức độ hài lòng trên phần mềm khai báo hải quan (ECUSVNACCS). Kết quả sẽ được gửi đến hệ thống tiếp nhận thông tin đánh giá tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh để tiếp thu những ý kiến đóng góp, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp; Đồng thời tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm mọi hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, chậm trễ, sai sót nghiệp vụ (nếu có) trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức Hải quan đối với các trường hợp bị đánh giá “Không hài lòng”, “Rất không hài lòng”. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ phản hồi kết quả xử lý đến Doanh nghiệp. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn. 

Đầu mối liên hệ: 

Ông: Nguyễn Quang Chinh - Phó trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: 0913.263.999.

Ông: Ngô Văn Chung - Công chức Phòng Công nghệ thông tin, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: 0964.881.333.

Ông: Mai Viết Long - Công chức, Phòng Công nghệ thông tin, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: 0915.515.086.

Hướng dẫn đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS qua website của Tổng cục Hải quan Việt Nam: 

https://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?List=d46d405b-6620-4748-aee7-07b0233fdae6&ID=20738&ContentTypeId=0x010400293CBFF8FA702F4BBCE74315D66BA233

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống : HDSD_DanhGiaHaiLong_DoanhNghiep.docx