Nhiều cơ chế khuyến khích đầu tư hạ tầng đường thủy

Chính phủ vừa ban hành Quyết định 21/2022/QĐ-TTg về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa, có hiệu lực từ ngày 25/12/2022.

Đường thủy nội địa cần thêm nguồn lực để phát triển.

Theo Quyết định 21/2022/QĐ-TTg, hạ tầng đường thuỷ sẽ được tiếp cận nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ để đầu tư phát triển nhằm kết nối thuận lợi, hiệu quả với các phương thức vận tải khác, đặc biệt là với hệ thống cảng biển. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ĐTNĐ để cải tạo, nâng cấp luồng ĐTNĐ trên các tuyến vận tải chính theo Quy hoạch kết cấu hạ tầng ĐTNĐ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đặc biệt, Quyết định của Chính phủ cũng nêu rõ cần bố trí ngân sách địa phương để phát triển giao thông ĐTNĐ thuộc địa phương quản lý; Ưu tiên bố trí đất xây dựng cảng thủy nội địa khai thác hàng container ở phía Bắc và khu vực đồng bằng sông Cửu Long...

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW rà soát và quy hoạch các bến khách ngang sông tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, chưa có điều kiện phát triển, đầu tư các loại hình giao thông khác vào quy hoạch của địa phương, để đảm bảo việc đầu tư mới các bến khách này phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư công năm 2020 trong trường hợp sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư.

Về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng ĐTNĐ, bố trí vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng ĐTNĐ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng huy động các nguồn lực, đảm bảo đáp ứng yêu cầu năm sau cao hơn năm trước, với mục tiêu đến năm 2030 đáp ứng đủ nhu cầu vốn theo kế hoạch được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) để quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động lĩnh vực ĐTNĐ sau đầu tư, gồm: cơ sở dữ liệu, phần mềm, phần cứng.

Những dự án ưu tiên sử dụng vốn Nhà nước

Để thực hiện Quyết định 21/2022/QĐ-TTg, Chính phủ đã đồng ý 6 dự án sử dụng vốn NSNN giai đoạn 2021-2030 gồm: Nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống); Dự án WB6 - giai đoạn bổ sung vốn (kênh nối Đáy - Ninh Cơ); Dự án Nâng cấp tuyến Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình qua sông Luộc (Hành lang đường thủy số 2); Nâng cấp tuyến VTT Việt Trì - Yên Bái (sông Hồng); Nâng cấp tuyến vận tải thủy Vạn Gia - Ka Long; Nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ, đường sắt cắt qua tuyến ĐTNĐ quốc gia - giai đoạn 1 (khu vực phía Bắc).

Theo Báo Pháp luật Việt Nam điện tử