Kế hoạch Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương - DDCI Quảng Ninh 2022

Kế hoạch Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương - DDCI Quảng Ninh 2022

 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương - DDCI Quảng Ninh 2022

Zalo
 

 

 

 

Zalo
 

 

 

 

Zalo
 

 

 

 

Zalo
 

 

 

 

Zalo
 

 

 

 

Zalo
 

 

 

 

Zalo
 

 

 

Quang Ninh Investor Care