Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh làm việc với Ngân hàng nhà nước tỉnh

Thực hiện các Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2020.

Chiều ngày 05/6/2020, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Ngân hàng nhà nước tỉnh tổ chức hội nghị phân tích kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp năm 2019, 5 tháng đầu năm 2020. 

Tại buổi làm việc, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngành Ngân hàng Quảng Ninh.

 Đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Giám đốc Ngân hàng nhà nước phát biểu ý kiến

Theo đó, Ngân hàng nhà nước tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm, trọng điểm như: mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh; ổn định và giảm mặt bằng lãi suất cho vay; Tiếp tục thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; cải cách hành chính; đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng và thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt; cải thiện và minh bạch hóa thông tin dịch vụ ngân hàng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyển truyền...để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, các dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh

Đồng chí Phạm Văn Thể - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Năm 2019, điểm số của Ngân hàng Nhà nước tỉnh có những bứt phá vượt bậc, vươn lên từ vị trí thứ 8 năm 2018 lên vị trí thứ 2 năm 2019, sau Cục Hải quan. Các chỉ số của đơn vị cũng đều có sự tăng cả về điểm số và thứ hạng trong bối cảnh chung toàn tỉnh nhiều chỉ số có hai xu hướng tăng giảm rõ rệt. Đề nghị ngành Ngân hàng Quảng Ninh cần có giải pháp cụ thể, hiệu quả để cải thiện các chỉ số còn thấp, tiếp tục công khai, minh bạch nhưng với cách thức đơn giản, dễ hiểu, dễ tra cứu, cập nhật thường xuyên đầy đủ thông tin đối với quy trình thủ tục hành chính, để doanh nghiệp dễ tiếp cận và tìm hiểu.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh xin chúc mừng Ngân hàng nhà nước chi nhánh Quảng Ninh, kính  đề nghị đơn vị tiếp tục có những cải cách mạnh mẽ, có những hành động cụ thể để cải thiện điểm số năng lực cạnh tranh DDCI, giữ vững vị trí thứ hạng hiện có và vươn lên ở vị trí cao hơn năm 2020./.

Tin liên quan