Hệ thống đấu thầu mới bắt đầu chuyển đổi tài khoản từ 1/7

Các bên mời thầu, nhà thầu sẽ chuyển đổi tài khoản sang hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới từ 1/7 trước khi vận hành chính thức từ 1/8.

Hệ thống e-GP - mạng đấu thầu quốc gia mới có nhiều điểm thay đổi, chạy được trên nhiều trình duyệt và đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất thông tin về đấu thầu cũng như thực hiện đấu thầu qua mạng, trên cơ sở đảm bảo an toàn, cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Để hoạt động đấu thầu, mua sắm công không bị gián đoạn, từ ngày 1/7, các bên mời thầu, nhà thầu, cơ sở đào tạo cần thực hiện chuyển đổi tài khoản của mình từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.

Hệ thống mới được xây dựng trong khuôn khổ dự án "Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ" theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ đạo và phối hợp với Nhà đầu tư là Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện.

Các đơn vị cần chuyển sang hệ thống mạng đấu thầu mới từ 1/7. Ảnh:  FPT

Các đơn vị cần chuyển sang hệ thống mạng đấu thầu mới từ 1/7. Ảnh: FPT

Được thiết kế, xây dựng với 11 phân hệ thành phần, hệ thống mới hướng tới quản lý xuyên suốt quá trình mua sắm công, đấu thầu điện tử. Hệ thống sẽ đáp ứng được nhiều quy trình từ cập nhật thông tin dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT); nộp hồ sơ dự thầu (HSDT); mở thầu, đánh giá xếp hạng nhà thầu; công khai kết quả đấu thầu đến việc thương thảo, ký kết hợp đồng trực tuyến, theo dõi quản lý quá trình thực hiện hợp đồng và kết nối với Kho bạc Nhà nước để nhận và quản lý kết quả thực hiện giải ngân.

Công tác chuyển đổi dự kiến diễn ra trong vòng một tháng, hướng tới việc đảm bảo chuẩn hóa, cập nhật, làm sạch thông tin tài khoản, gộp các tài khoản trùng lặp trên hệ thống hiện tại. Từ 1/7 đến 1/8, các bên liên quan cần thực hiện chuyển đổi toàn bộ các tài khoản bên mời thầu, nhà thầu, cơ sở đào tạo đã được phê duyệt trên hệ thống hiện tại sang hệ thống mới để sẵn sàng cho việc vận hành chính thức bắt đầu từ 1/8. Sau giai đoạn 1/8 trở đi, các bên mời thầu, nhà thầu đã đăng ký nhưng chưa được phê duyệt trên hệ thống hiện tại sẽ phải thực hiện đăng ký lại trên hệ thống mới để được kiểm tra hồ sơ đăng ký và phê duyệt.

Việc chuyển đổi tài khoản sẽ dành cho ba nhóm đối tượng chính. Thứ nhất là bên mời thầu, cần chuyển đổi thông tin tài khoản, đấu thầu và thông tin về lựa chọn nhà đầu tư. Thứ hai là nhà thầu, thực hiện chuyển đổi thông tin về tài khoản, các khoản nợ chi phí nhà thầu, hồ sơ năng lực kinh nghiệm. Cuối cùng là các cơ sở đào tạo, cần chuyển đổi cơ sở đào tạo và danh sách học viên sang hệ thống mới.

Để hỗ trợ các bên liên có thể nhanh chóng nắm bắt và thực hiện việc chuyển đổi một cách dễ dàng, thuận tiện, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đưa ra hướng dẫn về quy trình thực hiện gồm 02 bước chính.

Đầu tiên, các cơ quan và đơn vị sẽ nhận thông tin chuyển đổi tài khoản qua email của người đại diện pháp luật và người phụ trách nghiệp vụ đấu thầu, bao gồm các nội dung như thông tin đăng nhập tài khoản, thông tin tài khoản được chuyển đổi, thông tin hướng dẫn và hỗ trợ.

Tiếp theo, các cơ quan, đơn vị truy cập vào website để kiểm tra và cập nhật thông tin tài khoản, sau đó in phiếu rồi xác nhận thông tin, ký, đóng dấu và gửi bản scan trên hệ thống mới. Trong vòng hai ngày làm việc, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia kiểm tra và xác nhận hoàn thành chuyển đổi tài khoản của cơ quan, đơn vị.

Theo VnExpress