Diễn đàn doanh nhân 2020 " Doanh nhân Việt Nam - Tổ quốc gọi tên mình"

Ngày 09/10, VCCI tổ chức chương trình Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới doanh nhân; Diễn đàn Doanh nhân 2020 " Doanh nhân Việt Nam - Tổ quốc gọi tên mình " với chủ đề " Đảng với Doanh nhân".

Tại diễn đàn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh vinh dự là một trong mười ba doanh nhân đối thoại với chủ đề: "Trách nhiệm của doanh nhân xây dựng đất nước hùng cường - Kiến nghị với Đảng và kỳ vọng của doanh nhân vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng"

Bàn chủ tọa chương trình đối thoại

Trong thời gian tới, Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ công bố dự thảo các văn kiện Đại hội lấy ý kiến toàn dân. Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam( VCCI) kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cả nước và các Hiệp hội doanh nghiệp sát cánh với VCCI tham gia góp ý vào các văn kiện. Đại hội Đảng lần thứ XIII có nhiệm vụ xác định tầm nhìn 2045, chiến lược 2030 và kế hoạch phát triển cho thời 2021 - 2025, với khát vọng Việt Nam sẽ hoàn thành công nghiệp hoá, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045, đúng tròn 100 năm chúng ta kỷ niệm ngày độc lập.

Kết luận tại Chương trình, TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho rằng cần một hệ sinh thái chuẩn mực, một hệ thống thể chế chuẩn mực cho một thế hệ doanh nhân chuẩn hóa thì chúng ta mới có thể xây dựng và phát triển một đất nước hùng cường.

Quang cảnh hội nghị

Trước đó vào sáng cùng ngày, VCCI đã tổ chức cho Đoàn Doanh nhân đến dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, Khu di tích Phủ Chủ tịch và thăm một số di tích lịch sử tại Hà Nội

Các đại biểu Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh giao lưu cùng với các đại biểu trong Đoàn Doanh nhân 

 

Tin liên quan