Công ty TNHH HOMEWAY Việt Nam bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày 23/11/2022, Sở Công thương Quảng Ninh có văn bản số 3759/SCT-QLTM2 thông báo quyết định của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Bộ Công thương về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Homeway Việt Nam.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trụ sở chính của Công ty TNHH Homeway Việt Nam đặt tại 204/131/12 đường An Dương Vương, P.16, Q.8, TP.HCM. Một số vi phạm của công ty này được Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng liệt kê cụ thể như sau:

Công ty không sử dụng hệ thống công nghệ thông tin quản lý người tham gia bán hàng đa cấp đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; không cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đáp ứng quy định.

Đặc biệt, công ty đã ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp theo quy định; ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không đầy đủ nội dung cơ bản theo quy định.

Bên cạnh đó, công ty đã không thực hiện đúng quy tắc hoạt động như đã đăng ký; không thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định; không thực hiện trách nhiệm thông báo khi có thay đổi thông tin tại danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định.

Ngoài ra, công ty cũng không thanh toán hoa hồng, tiền thưởng, khuyến mãi và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp dưới hình thức chuyển khoản qua ngân hàng; không thực hiện đúng nghĩa vụ báo cáo trong hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của công ty đồng nghĩa công ty phải chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp kể từ ngày 16.11.2022. Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cũng nhấn mạnh, việc thu hồi giấy chứng nhận của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng công ty khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Cục cũng lưu ý đối với tranh chấp liên quan đến quyền lợi hợp pháp phát sinh trực tiếp từ hoạt động bán hàng đa cấp (hoa hồng phát sinh theo đúng chương trình trả thưởng, trả lại hàng hóa trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng…), người tham gia bán hàng đa cấp có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để được giải quyết. Sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án về việc xử lý tranh chấp giữa công ty và người tham gia bán hàng đa cấp liên quan đến nghĩa vụ công ty phải thực hiện đối với người tham gia bán hàng đa cấp, người tham gia có thể gửi bản án tới Bộ Công thương (Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng) để được giải quyết sử dụng tiền ký quỹ theo đúng quy định tại điều 53 Nghị định 40/2018.

Đối với các tranh chấp khác, người tham gia bán hàng đa cấp cần giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự hoặc hình sự.

HHDN