Chống thất thu thuế trong hoạt động khai thác khoáng sản

Tháng 6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 108/UBND-KH (Kế hoạch 108) về nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, phục vụ quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đến nay, việc phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương đã đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng vào việc chống thất thu thuế ở lĩnh vực này.

hai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng
Khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng tại KKT Vân Đồn. Ảnh: Mạnh Trường

Quảng Ninh có hoạt động khai thác khoáng sản diễn ra khá sôi động, với nhiều đơn vị tham gia, số lượng dự án lớn. Vì vậy, công tác quản lý thuế lĩnh vực này đối với ngành Thuế triển khai khá vất vả. Đặc biệt, do việc cung cấp thông tin liên quan từ các sở, ngành, địa phương chưa có quy chế rõ ràng, cơ quan thuế mất nhiều thời gian để rà soát, quản lý.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 108. Qua một thời gian thực hiện cho thấy chuyển biến rất lớn trong công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương. Về cơ bản, các đơn vị đã thực hiện tốt, theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt, các sở, ngành, địa phương đã tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan thuế về danh sách các doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác, điều chỉnh bổ sung, cấp lại giấy phép khai thác, chuyển nhượng quyền khai thác và đóng cửa mỏ; danh sách các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản nhưng chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường để thực hiện theo dõi, quản lý thu thuế theo quy định; danh sách các đơn vị khai thác khoáng sản, các dự án có khối lượng đào đắp lớn để phục vụ công tác quản lý thuế. Đồng thời, phối hợp với cơ quan thuế trong việc quản lý thu thuế và đôn đốc nộp các khoản nợ đọng thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn vào NSNN.

Năm 2020, Sở Xây dựng đã cung cấp cho cơ quan thuế thông tin của 232 dự án có hoạt động khai thác đất, đá làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Sở TN&MT cung cấp thông tin của 67 doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác, điều chỉnh bổ sung, cấp lại giấy phép khai thác và 3 doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản nhưng chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường. Sở KH&ĐT cung cấp thông tin của 11 dự án đầu tư có sử dụng vật liệu đất san nền. Sở GTVT cung cấp thông tin của 4 dự án giao thông do Sở làm chủ đầu tư có khối lượng đào đắp lớn... Các địa phương trong tỉnh tích cực phối hợp cung cấp thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn mình quản lý cho ngành Thuế, để thực hiện theo dõi, quản lý thuế. Trong đó, UBND TX Đông Triều đã cung cấp thông tin của 37 dự án, 28 nhà thầu; UBND TP Cẩm Phả cung cấp thông tin của 20 đơn vị, 49 dự án; UBND TP Uông Bí cung cấp thông tin của 15 đơn vị khai thác khoáng sản, 12 danh mục công trình khởi công; UBND huyện Hải Hà cung cấp thông tin của 14 dự án...

Căn cứ các thông tin do các sở, ban, ngành cung cấp, cơ quan thuế đã thực hiện rà soát, đôn đốc người nộp thuế khai, nộp thuế, phí có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. Cơ quan thuế đã ra thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gửi người nộp thuế được cấp quyền khai thác khoáng sản theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Lũy kế trong năm 2020 cơ quan thuế đã ban hành 100 lượt thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tổng số tiền phải nộp là 146,3 tỷ đồng. Đến hết tháng 1/2021, người nộp thuế đã nộp trên 102 tỷ đồng.

Sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ rất nhiều cho cơ quan thuế, đảm bảo việc quản lý thuế thực hiện tốt hơn, chống thất thu thuế hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn dự kiến do những tác động từ dịch Covid-19, ảnh hưởng tới nhiều khoản thu ngân sách, thì số thu từ hoạt động khai thác khoáng sản cơ bản vẫn đảm bảo. Năm 2020, thu từ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đạt 14.874 tỷ đồng, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ than đạt 13.016 tỷ đồng, bằng 98% cùng kỳ; thu từ tài nguyên khác đạt 1.858 tỷ đồng, bằng 103% cùng kỳ.

Bên cạnh những thuận lợi, trong thực hiện Kế hoạch 108 thời gian qua cũng còn một số khó khăn, bất cập. Theo cơ quan thuế phản ánh, thông tin về dự án của một số các sở, ban, ngành cung cấp chưa đầy đủ để xác định số thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường phải nộp... Đối với dự án do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư, việc cung cấp thông tin (về nhà thầu, giá trị thực hiện, sản lượng) chỉ được thực hiện khi cơ quan thuế yêu cầu, dẫn đến tình trạng dự án đã hoàn thành, các nhà thầu đã kết thúc hợp đồng từ lâu, không mời doanh nghiệp lên làm việc được. Cùng với đó là vướng mắc trong việc khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tỉnh ngoài; chất lượng báo cáo ở một số chi cục thuế có lúc chưa đạt yêu cầu (chưa đúng mẫu biểu, số liệu chưa chính xác...), dẫn đến khó khăn trong công tác tổng hợp báo cáo; vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện công tác phối hợp, cung cấp thông tin cho Cục Thuế...

Để tiếp tục tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản, thực hiện hiệu quả Kế hoạch 108, Cục Thuế tỉnh đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp các loại thuế, phí có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản; xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ kê khai và nộp thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn tránh nghĩa vụ thuế, phí trong hoạt động khai thác khoáng sản; tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn đối với việc mua bán tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ; đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thuế, phí phát sinh vào NSNN theo quy định...

Cùng với những nỗ lực của ngành Thuế, các sở, ban, ngành, địa phương cần tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin trong việc quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch 108 của UBND tỉnh.

Theo Báo Quảng Ninh

Tin liên quan