CẨM NANG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, phổ biến từ năm 2017. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2018. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vào ngày 03/6/2020. 

Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số. Thực chất chuyển đổi số chính là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. 

Nội hàm của chuyển đổi số sẽ tiếp tục được làm rõ hơn thông qua Cuốn cẩm nang do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trân trọng giới thiệu đến các doanh nghiệp để cùng nghiên cứu, tham khảo, áp dụng vào công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp