A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023

Vẫn cần hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn

Theo Bộ Tài chính, từ năm 2020-2022, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tác động của các vấn đề kinh tế, chính trị quốc tế, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là các giải pháp về gia hạn, miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Những giải pháp nêu trên nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân, góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển của nền kinh tế.

Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023

Doanh nghiệp cần vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khó khăn.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022, tính đến ngày 1/2/2023, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 100.154,47 tỷ đồng. Số tiền này đóng vai trò quan trọng giúp người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh suốt thời gian qua.

Mặc dù vậy, từ quý IV/2022 đến nay, tình hình kinh tế - tài chính thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp hơn. Khó khăn thách thức đối với nền kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp ngày càng tăng, tạo sức ép lớn đối với ổn định kinh tế vĩ mô, tác động tới phục hồi và phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực.

Bên cạnh đó, dự báo còn rất nhiều khó khăn ảnh hưởng tới sự phục hồi của nền kinh tế trong nước và hoạt động của doanh nghiệp. Việc Ngân hàng Nhà nước thắt chặt nhanh chính sách tiền tệ đã khiến cho thanh khoản thị trường bị thu hẹp, lãi suất tăng nhanh dẫn đến hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng của nhiều doanh nghiệp. Đây là cú sốc lớn, đe dọa việc đảm bảo khả năng thanh khoản, duy trì dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn và đảm bảo vốn cho kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản, da giầy, dệt may, thép, gỗ... vốn đang khó khăn trong việc tìm kiếm các đơn hàng cho năm 2023.

Do đó, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn năm 2023, duy trì sản xuất kinh doanh, trong khi vẫn phải đảm bảo giảm thiểu tác động cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) ở cả trung ương và các địa phương, theo Bộ Tài chính, cần thiết có giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân có vốn tập trung vào sản xuất, kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế.

Doanh nghiệp có hơn 100 nghìn tỷ đồng để quay vòng kinh doanh

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Tờ trình dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Việc gia hạn thuế sẽ góp phần hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, cá nhân tập trung vốn vào sản xuất kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023

Năm 2022, Bộ Tài chính đã gia hạn hơn 100 nghìn tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp.

“Việc gia hạn thuế sẽ là biện pháp kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn thông qua giảm chi phí tài chính, hỗ trợ thanh khoản và dòng tiền. Dù gia hạn thuế nhưng vẫn cơ bản đảm bảo cân đối NSNN ở cả trung ương và các địa phương so với dự toán Quốc hội đã thông qua và phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định” - tờ trình Chính phủ của Bộ Tài chính nêu rõ.

Về đối tượng, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với các đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng loại trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bộ Tài chính đề xuất phạm vi của chính sách là gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất như Nghị định số 34/2022/NĐ-CP.

Theo đó: Đối với thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5/2023 và quý I/2023, gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6/2023 và quý II/2023, gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2023 và gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2023. Phương án này đã có sự thay đổi so với dự thảo trước đó bởi đã quá thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 2/2023.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với phương án này thì tổng số thuế giá trị gia tăng gia hạn từ tháng 3 đến tháng 8/2023 và quý I, quý II/2023 là khoảng 64.000 - 65.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2023 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2023.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Ước tính số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuể thu nhập doanh nghiệp năm 2023 được gia hạn khoảng 42.800 - 43.600 tỷ đồng, số thu NSNN năm 2023 không giảm.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2023. Số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 272 tỷ đồng, nhưng số thu NSNN của năm 2023 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 30/12/2023.

Liên quan đến tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023. Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2023 không giảm do doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 30/11/2023./.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký để chính sách sớm đi vào cuộc sống

Do đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép quy định nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết